Disclaimer en privacyverklaring

Disclaimer & Privacyverklaring

Mini Mundi B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site. De via deze website door bezoekers van Mini Mundi B.V. verstrekte persoonlijke gegevens zullen door Mini Mundi B.V. naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van door de bezoekers bestelde diensten.

Verzamelde gegevens

Mini Mundi B.V. zal uw gegevens niet aan derden verkopen en stelt uw gegevens uitsluitend ter beschikking aan derden die zijn betrokken bij het leveren van uw bestelling.  Onze werknemers en eventueel ingeschakelde derden zijn verplicht vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

Mini Mundi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

  • Het verwerken en uitvoeren van uw bestelling;
  • Indien u het informatieformulier op onze website invult worden uw gegevens uitsluitend verwerkt voor de informatiedoeleinden;
  • Het informeren over producten en diensten van onszelf;
  • Indien u daartoe toestemming verleent, zullen de gegevens gebruikt worden om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten van Mini Mundi B.V.;
  • Verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. Mini Mundi B.V. kan uw persoonsgegevens met derden delen die worden ingeschakeld om namens Mini Mundi B.V. diensten te verlenen. Dit is niet van toepassing indien u uitsluitend het informatieformulier invult.

 

Delen en bekendmaking van persoonsgegevens

Mini Mundi B.V. zal uw persoonsgegevens aan niemand verkopen of verhuren. Mini Mundi B.V. kan uw persoonsgegevens delen met derden die worden ingeschakeld om namens Mini Mundi B.V. diensten te verlenen.

Indien u vragen heeft over dit privacybeleid of wilt weten welke gegevens Mini Mundi B.V. over u heeft vastgelegd, kunt u contact met ons op nemen via info@minimundi.nl of per post naar: Mini Mundi, Postbus 30, 4330 AA Middelburg. Via dit (email)adres kunt u ook uw gegevens laten wijzigen of verwijderen.

 Op al onze offertes en bevestigingen zijn de reserverings- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.